ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

26 ม.ค.

กลุ่มข้าพเจ้าได้ร่วมมือกัน ปรึกษาหารือกัน ที่จะทำับัวลอยไข่หวานขึ้น ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่อาจจะมีอุปสรรคบ้าง เพราะ ต่างคนต่างอยู่คนละบ้านกัน ทำให้การทำงานลำบาก แต่เรามีความมุ่งมั่น สามัคคีกัน จึงทำให้งานออกมาตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ !!

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: